Søknad på idrettslige kriterer

Inntak til idrettsfag baserer seg på karakterer fra ungdomsskolen. Søkere kan på grunnlag av dokumenterte idrettslige kriterier søke om tilleggspoeng. Søkere som ønsker tilleggspoeng må sende inn dokumentasjon.

Kriterier for å få tilleggspoeng 

Følgende kriterier legges til grunn ved vurdering av om elever skal gis tilleggspoeng ved søknad til VG1 idrett på Sirdal VGS:

Idrettslige kriterier:

  1. Du må velge toppidrett på VG1
  2. Du må kunne vise til idrettslige prestasjoner på høyt nivå (fortrinnsvis regionalt eller på nasjonalt nivå)

Andre kriterier

Skolens vil foreta en samlet vurdering av hvilke søkere som skal gis tilleggspoeng og rangerer disse søkerne.

Sirdal videregående skole har anledning til å gi tilleggspoeng ved inntaket til elever med gode sportslige resultater innen idrettene.

  • Skolens skjema er et tillegg til ordinær søknad, og erstatter ikke vanlig søknadsprosedyre.
  • Søknadsfrist for tilleggspoeng er 31. mars.

 

Søknad om tilleggspoeng på idrettslige kriterier