Søknad om Vg3 over 2 år

I henhold til opplæringsloven §3-43 siste ledd tilbyr Sirdal vgs et opplæringsløp over 4 år i kombinasjon mellom ordinær videregående opplæring og idrettsutøving.

 
Til toppen