Søknad om Vg3 over 2 år

I henhold til opplæringsloven §3-43 siste ledd tilbyr Sirdal vgs et opplæringsløp over 4 år i kombinasjon mellom ordinær videregående opplæring og idrettsutøving. Søknadsskjema er kun aktuelt for elever skal begynne i Vg3, som ønsker å satse ekstra i spesialidretten sin.

Fagfordeling over to år

Fagfordeling over to år
Timetall første året Timetall andre året
Norsk 168 Historie 112
Treningslære 140 Religion 84
Aktivitetslære 140 Idrett og samfunn 84
Treningsledelse 112 Toppidrett 140
Sum 560 Sum 420

Bakgrunnen for denne fordelingen av fag er i første året vil elevene bli ferdige med store teorifag som norsk og treningslære. Elevene vil være en del av klassemiljøet de har hatt i vg1 og vg2 og delta med klassen i aktivitetslære og treningsledelse. Totalt sett er studiebelastningen noe større første år slik at det gir større fleksibilitet det siste året ved skolen. Selv om toppidrett ikke er avgangsfag første år, er det en forutsetning at elevene deltar i toppidrettsundervisningen begge årene når de tar vg3 over 2 år.

Andre forhold

Antallet plasser er begrenset, normalt vil det være 6-8 plasser tilgjengelig.

VG3 over 2 år er først og fremst mer tid til trening, konkurranser og restitusjon. Dette gir en veldig god mulighet for utøvere som vil satse ekstra på å utvikle seg. Alle utøvere ved skolen skal ha en tett treneroppfølging, og elevene som tar Vg3 over 2 år er en del av denne oppfølgingen.

VG3 over 2 år er ikke det samme som spisset toppidrett, men elever på denne ordningen vil ha god mulighet til å kvalifisere deg til spisset toppidrett det siste året.

Skolen vil gjøre timeplanen best mulig for alle elever, også for de på Vg3 over 2 år. Det er likevel slik at vi må prioritere de vanlige klassene, slik at de som går vg3 over 2 år må regnes med en timeplan der det blir "huller" på den måten at det blir opphold mellom timer. Det er ikke realistisk å forvente en hel dag undervisningsfri, i alle fall ikke det første av de to årene. De som tar VG3 over 2 år for å satse på idretten vil være forbilder for de andre elevene på skolen. Derfor er det klare forventninger om en atferd som fremmer trenings- og skolemiljøet ved Sirdal vgs og i Sirdal Ski.

Når man har startet på vg3 over to år, kan man ikke regne med å kunne fullføre på vanlig tid, selv om man ombestemmer seg.

Søknadskjema får du ved å kontakte skolen.