Kontaktinformasjon

Privatpersoner og virksomheter kan sende henvendelser og dokumenter digitalt til Agder fylkeskommune. Du kan velge mellom to løsninger, avhengig av hva du skal sende.

Skal du sende dokumenter eller personlige opplysninger må du velge en sikker løsning. Generelle henvendelser uten personopplysninger kan sendes som vanlig epost.

Send henvendelser og dokumenter på en sikker måte.

Generell henvendelse

Telefon: 38 37 78 10

Epost: kontakt@sirdal.vgs.no

Postadresse

Sirdal videregående skole
ved (tittel eller navn på person)
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøks og leveringsadresse

Sirdal videregående skole
Sirdalsveien 3944
4440 Tonstad

Fakturaadresse

Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Fylkeskommunens krav til faktura.