Kontaktinformasjon

Vennligst benytt adresse til sentralt postmottak for brev til skolen.

Telefon: 38 37 78 10

Epost: kontakt@sirdal.vgs.no

Postadresse

Sirdal videregående skole
ved (tittel eller navn på person)
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Besøks og leveringsadresse

Sirdal videregående skole
Sirdalsveien 3944
4440 Tonstad

Fakturaadresse

Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Fylkeskommunens krav til faktura.

Til toppen