Behov for skoleskyss?

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss til grunnskole og videregående skole. I Agder er det Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) som har ansvaret for for skoleskyss til grunnskole og videregående skole. AKT behandler og innvilger alle søknader som gjelder skoleskyss. 

 Fylket har informasjon om skoleskyss.  Men vi anbefaler deg først å ta kontakt med skolens kontaktperson.