Skoleruta

Skolerute for 2022-23

NB! Avviker noe fra Agder fylkeskommune sin skolerute.

Sirdal har noen tilpasninger grunnet at elevene bor på elevheim og mange har lang hjemreisevei. Skolen legger derfor inn to skoledager i en hospiteringssamling helgen 29. – 30. oktober. Siste skoledag før jul blir da fredag 16. desember istedenfor tirsdag 20. desember. Søkersamlingen blir helgen 21.-22. april 2023.

August

Skolestart torsdag 18.august

September

 

Oktober

Høstferie uke 40: 3.oktober - 7.oktober Fri fredag 21.oktober (Sørlandske lærerstevne)

November

 

Desember

Siste skoledag før jul: fredag 16.desember

Januar

Skolestart: tirsdag 3.januar

Februar

Vinterferie uke 8: 20.februar - 24.februar

Mars

 

April

Påskeferie: fra 3.april til og med 10.april

Mai

Fri mandag 1.mai, onsdag 17.mai, torsdag 18.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 19.mai (inneklemt dag) og mandag 29.mai (Andre pinsedag)

Juni

Siste skoledag: torsdag 22.juni

 

NB! fredag 19. mai 2023 er en mulig eksamensdag for Vg3.

Til toppen