Skoleruta

Skolerute for 2021-22

NB! Avviker noe fra Agder fylkeskommune sin skolerute.

Skolerute 2021 – 2022

Sirdal har noen tilpasninger grunnet at elevene bor på elevheim og mange har lang hjemreisevei. Derfor har vi flyttet en fridag fra 22/10 til 16.5. Vi slutter 17/12 før jul og tar igjen disse to dagene i forbindelse med en hospiteringssamling ei helg høsten -21. Dato bestemmes ved skolestart.

Skoleåret 2021-2022

Merknad

August

Skolestart 19. august

September

 

Oktober

Høstferie uke 40: 04.10.-08.10.

November

 

Desember

Siste skoledag før jul fredag 17. desember

Januar

Skolestart tirsdag 4. januar

Februar

Vinterferie uke 8: 21.02.-25.02.

Mars

 

April

Påskeferie fra og med 11. til og med 18. april

Mai

Fri mandag 16. og tirsdag 17. mai.
Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai

Juni

Fri 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag onsdag 22. juni.

Til toppen