Skoleruta

Skolerute for 2023-24.

Vi har noen lokale tilpasninger med hospiteringshelg og søkersamling.

Skoleruta 2023-24
Måned Merknad
August Skolestart torsdag 17. august
September
Oktober Høstferie uke 40: 2.oktober - 6.oktober. Hospiteringssamling fredag 20. og lørdag 21. oktober
November
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21.desember
Januar Skolestart onsdag 3. januar
Februar Vinterferie uke 8: 19.februar - 23.februar
Mars Påskeferie fra og med 25. mars
April Påskeferie til og med 2. april. Søkersamling fredag 26. april og lørdag 27. april
Mai Fri 1. 2. og 3. mai, torsdag 9.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 10.mai (inneklemt dag), fredag 17.mai og mandag 20.mai (andre pinsedag)
Juni Siste skoledag torsdag 20.juni
Skoledager og fridager skoleåret 2023-2024