Skoleruta

Skolerute for 2021-22

NB! Avviker noe fra Agder fylkeskommune sin skolerute.

Skoleruter for 2022-23 nederst.

Skolerute 2021 – 2022

Sirdal har noen tilpasninger grunnet at elevene bor på elevheim og mange har lang hjemreisevei. Derfor har vi flyttet en fridag fra 22/10 til 16.5. Vi slutter 17/12 før jul og tar igjen disse to dagene i forbindelse med en hospiteringssamling ei helg høsten -21. Dato bestemmes ved skolestart. I tillegg blir 20.-22 juni flyttet til en hospiteringssamling 10.-12. juni (helg)

Skoleåret 2021-2022

Merknad

August

Skolestart 19. august

September

 

Oktober

Høstferie uke 40: 04.10.-08.10.

November

 

Desember

Siste skoledag før jul fredag 17. desember

Januar

Skolestart tirsdag 4. januar

Februar

Vinterferie uke 8: 21.02.-25.02.

Mars

 

April

Påskeferie fra og med 11. til og med 18. april

Mai

Fri mandag 16. og tirsdag 17. mai.
Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai

Juni

Fri 6. juni (2. pinsedag). Skoledager 10. (kveld), 11. og 12. juni. Siste skoledag fredag 17. juni.

 

Skolerute 2022-2023 for Sirdal vgs

Skolen legger inn to skoledager i en hospiteringssamling helgen 29. – 30. oktober. Siste skoledag før jul blir da fredag 16. desember istedenfor tirsdag 20. desember.

August

Skolestart torsdag 18.august

September

 

Oktober

Høstferie uke 40: 3.oktober - 7.oktober Fri fredag 21.oktober (Sørlandske lærerstevne)

November

 

Desember

Siste skoledag før jul: fredag 16.desember

Januar

Skolestart: tirsdag 3.januar

Februar

Vinterferie uke 8: 20.februar - 24.februar

Mars

 

April

Påskeferie: fra 3.april til og med 10.april

Mai

Fri mandag 1.mai, onsdag 17.mai, torsdag 18.mai (Kristi Himmelfartsdag), fredag 19.mai (inneklemt dag) og mandag 29.mai (Andre pinsedag)

Juni

Siste skoledag: torsdag 22.juni

 

NB! fredag 19. mai 2023 er en mulig eksamensdag i enkelte fag.

Til toppen