Klager

I videregående opplæring kan du klage på standpunktvurdering (inkludert ikke vurdering - IV, orden og atferd), eksamenskarakter og fag-/svenneprøver. Du kan også klage på enkeltvedtak om inntak og spesialundervisning.

Fylkets informasjon om klager på karakter og vedtak