Eksamen

Du finner informasjon om eksamensordningen i læreplanen for hvert fag. Noen fag har obligatorisk eksamen, andre fag er trekkfag, dvs. at elever som skal opp til eksamen velges gjennom tilfeldig uttrekk. Eksamen kan være skriftlig, muntlig, praktisk eller praktisk-muntlig.  

Fylket har utfyllende informasjon om eksamen