Elev-PC

Elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune skal bruke bærbar PC som de kjøper gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning. 

Elev-PC i Agderskolen