Smittevern ved skolestart

Vi er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. Her kan du lese mer om Covid-19 og smittevern. Sirdal vgs har utarbeidet egen smittevernveileder, og vi er godt forberedt på å gjennomføre undervisningen på en trygg måte. For øvrig følger vi de nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder for undervisning og idrett.

Vi er spesielt opptatt av at elever og andre skal klare å holde avstand når de nå møtes igjen etter sommerferien.  

Smittevern-rådene er fortsatt de samme i dag som i juni. Det vil si:

  • Finn alternativer til klemming og håndhilsing - unngå nærkontakt - hold en meters avstand til andre utenfor klasserommet.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, særlig når du har vært ute blant folk – bruk antibac eller liknende når håndvask ikke er tilgjengelig.
  • Hold deg hjemme når du er syk. Kontakt lege eller helsevesen via telefon ved mistanke om Covid-19, så du ikke smitter andre i et venterom.

Klikk for stort bilde 

Vi minner om at personer som har vært i utlandet i land med rødt nivå må gjennomføre karantene 14 dager før de kan møte på skolen.

Covid-19 smitter gjennom det som kalles dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Her finner du veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole.

 

Reise til og fra skole

Utdanningsdirektoratet (Udir) dette om skoleskyss på gult nivå:
Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Fraværsgrensa

Regjeringen skrev i vår at «Den midlertidige forskriftsendringen av fraværsgrensa går ut på at elever som hadde fravær av helsegrunner kunne bruke egenmelding hvis de var over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de var yngre. Endringene har også gjeldt for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene gjaldt fra 4. mars 2020 og til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer som gjør at den bør forlenges eller forkortes.»

Regjeringen har ennå ikke offentliggjort hva som skjer med fraværsgrensa høsten 2020.

Til toppen