08.05.2020 Om skoleåpning

Som kjent åpner skolene igjen i uke 20.

Vi gleder oss til å få elevene tilbake! Både skolen og elevheimen har planene klare slik at vi kan drive på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det skal være trygt å komme tilbake til Øyghedlar og Sirdal vgs.

Her på Sirdal vgs åpner vi undervisning for alle elever fra tirsdag 12/5-20.
Mandag 11/5 blir det ikke felles undervisning på nett.

Skolehverdagen blir ikke helt som før, da vi må holde avstand og ta nødvendige forholdsregler. Mye vil likevel være som tidligere, og vi vil også videreføre noe av det som har vært bra med fjernundervisningen de siste ukene.

Elevene kan flytte inn på Øyghedlar elevheim fra kl. 15.00 på mandag 11/5.

For de som må ta offentlig transport er det bestillingstaxi fra Gyland Stasjon mandag kl. 17.30 og 20.20.

Tonstad Taxi kjører også buss fra Stavanger kl. 19.00 på mandag 11/5.

Det bestilles plass på disse rutene, for de kjøres ikke uten at det blir bestilt, og de beregner kjøretøytype ut fra bestillingene og reglene for smittevern.

Til slutt vil vi minne om at nå som samfunnet åpnes mer opp er det ekstra viktig å følge smittevernrådene. Det gjelder på skolen, på Øyghedlar og ikke minst på fritiden. Bare på den måten kan vi gjøre det trygt for alle å fullføre skoleåret her i Sirdal.

Den viktigste regelen er at ingen må komme på skolen hvis man er syk. Se i veilederen nedenfor som har utfyllende informasjon om dette.

Et par andre punkter som vi må huske på når vi nå møtes igjen:

  • Håndhilsning og klemming bør unngås.
  • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.

«Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020».

Til toppen