Programfag idrett er et 3-årig løp som gir generell studiekompetanse, og som danner grunnlaget for å komme inn på de fleste høyskoler og universitet.

Utdanningsprogrammet passer for deg som interesserer deg for idrett, som liker å trene og som ønsker å fordype deg mer i idrettene langrenn, skiskyting eller fotball. (som er de valgfrie programfagene vi tilbyr).

Det som kjennetegner programfag idrett er at vi har flere praktiske fag som bygger på aktivitet, samt teorifag som gir elevene teroretisk bakgrunn for å drive med aktivitet.

 

Sirdal videregående skole skal være best på kombinasjonen av idrett og utdanning.

Vår visjon som skole er at våre elever skal kunne oppnå både sine idrettslige og skolefaglige mål.

“Trening er enkelt, trening funker”

Sitat Roger Grubben, tidligere rektor ved Sirdal Videregående Skole og landslagstrener skiskyting.

Alle vet at man må trene for å bli bedre i sin idrett, men man må også trene i skolefagene for å få de karakterene eller den fremgangen man ønsker!

 

 

Fag og timefordeling:

Fag og timefordeling

1.år

2.år

3.år

Fellesfag

 

 

 

Norsk

4t

4t

6t

2. fremmedspråk

4t

4t

 

Engelsk

5t

 

 

Matte

5t

3t

 

Naturfag

5t

 

 

Geografi

 

2t

 

Samfunnsfag

 

3t

 

Historie

 

2t

4t

Religion og etikk

 

 

3t

Felles programfag

 

 

 

Treningslære

2t

3t

5t

Aktivitetslære

5t

5t

5t

Idrett og samfunn

 

2t

3t

Treningsledelse

 

2t

4t

Valgfrie programfag

 

 

 

Toppidrett langrenn, skiskyting eller breddeidrett med fordypning fotball

5t

5t

5t

 

 

 

 

 

Om fagene:

Matematikk:

Vi tilbyr matematikk 1P - 2P, og 1T- S1(1. og 2.klasse). Her må elevene velge om de skal gå 1P eller 1T i 1.klasse. Kurset i S1 går over 3timer per uke i Vg2.

Alternativt kan du velge 1T og 2P.

 

Fremmedspråk:

Vi tilbyr tysk som fremmedspråk for våre elever. De som har hatt tysk tidligere tar tysk 2, mens de som ikke har hatt tysk (eller har hatt annen fordypning) begynner på tysk 1.

Enkelte ungdomsskoler har fordyping i norsk eller engelsk, dette er ikke fremmedspråk, og disse elevene begynner da på tysk 1, og har tysk i 3 år.

 

Hva er spesielt med idrettsfag?

På idrettsfag tilbyr vi mer praktisk undervisning i tillegg til de teoretiske fagene hvor elevene lærer teorien om idrett.

En gjennomsnittlig uke hos oss er elevene i aktivitet 10-12 skoletimer.

5 av disse timene bruker du på din spesialidrett (valgfritt programfag toppidrett) under kyndig veiledning av trener og lærer i faget toppidrett. 

Velger man her breddeidrett vil man få et utvalg av idretter å utfolde seg i.

Gjennom faget Treningsledelse, får du også en trenerutdanning. Her får du erfaring i å lede og instruere barn og unge i fysisk aktivitet, samt at du får planlegge og gjennomføre ulike idrettsarrangement.

I tillegg til de praktiske Idrettsfagene har du også flere andre teoretiske idrettsfag der du bla. lærer om hva som skal til for å bli en så god idrettsutøver som mulig. Du lærer om hvordan du bør trene, hvordan kroppen er bygd opp og hva som skjer med den når du trener.

Du lærer også om hvorfor det er viktig bare å ha det gøy med idrett og fysisk aktivitet, samt hvordan idretten og samfunnet rundt deg fungerer sammen. 

 

Hele fem av fagene man har når man går Idrettsfag er spesialfag, relatert til idrett og fysisk aktivitet. 

Av totalt 35 skoletimer pr.uke utgjør de fem idrettsfagene tilsammen:

14 timer på VG1,17timer på VG2 og 20 timer på VG3.

Dette medfører at hele 11 av de 22 standpunktkarakterene du får på vitnemålet, kommer fra idrettsfag.

 

Skolen gir tilbud om toppidrett innen skiskyting/ langrenn og breddeidrett med fordypning fotball.

Les mer om idrettsfag her.