Skolens elever deltar ofte på idrettsaktivitet i form av samling og konkurranse, der det kan være noe uklart om det er i skolens regi eller ikke.
Generelt kan en si at all konkurranseaktivitet og treningssamlinger i regi av skolelag, idrettslag eller andre grupper er privat.
Det er utarbeidet et skriv som skal bidra til å avklare/tydeliggjøre når skolens forsikringer gjelder, og når private forsikringer må benyttes.

Skrivet finner du her