Vest-Agder fylkeskommune skal i henhold til
personopplysningsloven gi informasjon om bruken av
datasystemer til elever og foresatte.

Datatilsynet stiller krav til informasjon om bruken av
datasystemer i henhold til
personopplysningsloven § 19 og § 20.

Elever og foresatte har videre innsynsrett i elevens
elevmappe etter personopplysningsloven, forvaltningsloven
og forskrift til opplæringsloven.

I tillegg har skolens administrative personale og
elevens lærere tilgang til elevmappene ved tjenstlig
behov. I dokumentene i høyre marg ligger det mer
informasjon om disse rettighetene.

av Gauthun, Nils Inge, publisert 21. april 2015 | Skriv ut siden