Øyghedlar er en kommunal elevheim som tilbyr hybel til alle våre elever. Elevene bor da på hybelbygg med 8 elever på hvert bygg. Hver elev har sin egen hybel, med bad og hybelkjøkken. På hvert bygg er det i tillegg fellesområde, utstyrsboder, vaskemaskin og tørkeskap.


Elevheimen er bemannet døgnet rundt i ukedagene. På dagtid er ledelse, renholdere og kjøkkenpersonal tilstede, ettermiddag/kveld/natt er det egen vaktordning som har tilsyn med elevene. I helgene har tilsynsvakten jevnlige oppmøter.

Vaktene skal sørge for ro og orden, samt hjelpe elevene med praktiske problemer, være et kontaktledd ovenfor foreldrene samt utføre vaskesjekk og ryddesjekk på hyblene.


Elevene får servert frokost mandag til fredag, hvor de også kan smøre seg niste.  Det er middagsservering mandag til torsdag.


For elever som er modne nok, er elevheimen et godt sted å erfare å flytte hjemmefra for første gang, med trygge rammer og et kjekt fellesskap med medelever.


Prisen for å bo på elevheimen tilsvarer litt over det du får i borteboerstipend.

av Gauthun, Nils Inge, publisert 5. juli 2013 | Skriv ut siden