Første klasse var på naturfagekskursjon i sol og fint høstvær Smihelleren. Fokuset var å få bli kjent med suksesjonsprosessene i furuskogen i Sirdal. En fin gjeng som var ivrige i tjenesten.

av Gauthun, Nils Inge, publisert 30. august 2019 | Skriv ut siden