Lensmannen i Sirdal, Egil Netland var på besøk i alle klasser. Oppfordringen var klar: Gjør deg synlig i trafikken, og vis hensyn!

Lensmannen ba elevene huske på hvor farlig det er i trafikken. De som skal trene langs vei må gjøre seg synlige. Refleksvest er obligatorisk! Gå på rekke, gjør deg synlig og ta hensyn til biler som vil forbi. Skolen har i tillegg et pålegg om bruk av hjelm ved rulleskitrening.

Egil Netland gjorde også elevene oppmerksomme på våpenloven og veitrafikkloven. Våpenskap skal benyttes og fartsgrenser skal holdes!

av Gauthun, Nils Inge, publisert 6. september 2013 | Skriv ut siden