Endelig har vi fått på plass testlab som gir oss enda bedre muligheter til å måle utøvernes fremgang og potensiale.

Vi har nå fått på plass VO2 max testutstyr hvor vi kan teste utøvernes maksimale oksygenopptak. Dette er en test for utholdenhetsutøvere som sier noe om de fysiologiske forutsetningene for prestasjon. En slik type test er mye brukt i en rekke utholdenhetsidretter, og gir oss tall på en av de mest prestasjonsbestemmende faktorene.

Vi har også fått på plass en kraftplattform som vi bruker til å måle utøvernes spenst, og evne til kraftutvikling i ulike posisjoner rettet inn mot de ulike idrettene. Plattformen beregner hopphøyden ut i fra kraften som utvikles mot bakken i satsen.

Vi er allerede godt i gang med testinga, og ser frem mot nye rekorder på testlaben!

av Stø, Lise, publisert 27. januar 2016 | Skriv ut siden