OD-dagen gjennomføres fredag 31.10.2014

OD 2014 sitt overordnede mål er å gi jenter i Etiopia og Malawi økt selvstendighet og større innflytelse over sitt eget liv. Jenter med utdanning og egne inntekter, og som er bevisste sine rettigheter, vil være viktige rollemodeller for andre jenter i framtiden. Vi ønsker å endre jenters og gutters syn på og kunnskap om egne rettigheter, og jobbe for at de selv er med å skape seg en bedre framtid. For at det skal føre til varige endringer, er det også viktig at foreldre, lærere og lokale myndigheter får et mer positivt syn på ungdom og verdsetter ungdoms kunnskap og ideer. Tiltakene som vil bli iverksatt for å oppnå dette målet vil variere i de ulike områdene, og skal totalt nå ut til ca. 34 000 ungdommer!

av Hognestad, Tone Karin, publisert 19. september 2014 | Skriv ut siden