En god arbeidsdag i skogen for 1. klasse. Tema for dagen: Hvilke planter vokser hvor og hvorfor?

I løpet av dagen var vi innom furu-, gran- og lauvskog, ulike hogstfelt og myr. Alle gruppene arbeidet godt, og forhåpentligvis forstår de mer av suksesjonsprosessene etter denne dagen.

av Gauthun, Nils Inge, publisert 29. august 2014 | Skriv ut siden